Tjenester og priserHolistisk healing, det er en time hvor jeg bruker spirituell/ åndelig kraft for å starte selvhelbredelse. Timen varer 60 minutter og består av tre økter. 20 minutter førsamtale, 20 minutter healing og 20 minutter ettersamtale. Timen koster 600 kroner.

Åndelig veiledning, timen varer 60 minutter og består av samtale. Jeg bruker min klarsynhet for å hjelpe klienten til å gå i egen refleksjon og finne frem til egne svar. Timen koster 600 kroner.

«Å finne seg selv» time, timen vare 60 minutter og består av veiledende samtale. Her går vi inn på klientens livsområder som trenger en forandring. Det skjer noen ganger i livet at vi står fast og trenger ny innsikt. Denne timen kan være riktig for deg som har behov for å utvide perspektiv på seg selv og livet generelt. Timen koster 600 kroner.